Inscripcions al curs 2022-2023

EL PERIODE D’INSCRIPCIÓ PER AL CURS 2022-2023 SERÀ DEL 15 AL 19 D’AGOST, DE 10am A 1pm.

LES INSCRIPCIONS ES FARAN PRESENCIALMENT
DESPRÉS D’UNA ENTREVISTA PRÈVIA.

SI NO ÉS POSSIBLE ASSISTIR EN L’HORARI D’INSCRIPCIÓ ES POT CONVENIR UNA ALTRA HORA.

NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS DE NOUS ALUMNES PER TELÈFON.

MÉS INFORMACIÓ:  telèfon 651 038 782.