DÎPA és un espai dedicat a la pràctica i a l’ensenyament del yoga. 

Mos caracteritza la bona qualificació del nostre equip, la serietat, la proximitat i el nostre compromís per transmetre de la manera més transparent unes tècniques antiquíssimes que han millorat la vida de milions de persones arreu del món.
QUÉ  ÉS  YOGA ?
Són una sèrie de pràctiques per a incrementar el nostre benestar i alliberar-mos de les afliccions pròpies de la vida. Tal i com el definí Patañjali, una de les figures més influents en el yoga dels últims 1500 anys, “yoga és el cessament de les activitats mentals”. 

Per tant, yoga és quan aconseguim aturar la ment, alliberant-la de l’agitació, la inestabilitat, les preocupacions i el neguit que tant de malestar ens produeixen i que estan darrere de la major part de les alteracions de la salut
Totes les persones poden practicar yoga. Quan la persona que l'ensenya està prou preparada, la pràctica s'adapta a cada cas, en funció de les capacitats físiques, mentals i l'etapa vital de l'individu. 

Per això a DIPA t’oferim aquests diferents estils:

KUṆḌALINĪ   YOGA
Un estil que beu de diferents tradicions com ara del tantrisme, del buddhisme, del yoga tibetà o del HATHA YOGA. Es tracta d' una pràctica heterodoxa que difongué a occident el mestre indi Harbhajan Singh Khalsa a partir dels anys 60 del segle XX, atresorant a més, algunes de les tradicions espirituals del nord de l’Índia, la regió d'on era originari. 

En la seua pràctica sovint es canta: fent us de la capacitat que té el so per a modificar l'estat mental. Amb la mateixa finalitat s'utilitzen els mudra: gestos fets normalment amb les mans.

Aquest yoga acostuma a tindre moltes postures dinàmiques, algunes d'elles ràpides, així com un ric ventall de tècniques respiratòries, de concentració i de relaxació. Tot amb el propòsit d' afavorir la meditació, la purificació del cos i adquirir un punt de vista de la realitat més conscient i equànim.

Enguany t'oferim dos grups de yoga kuṇḍalinī: els dilluns i dimecres un nivel inicial per a conèixer pas a pas les tècniques que configuren aquesta práctica. Els dimarts i dijous un segon nivell més avançat per a aquelles que ja coneixen bé les tècniques i on podran desenvolupar una pràctica més intensa i profunda.

 

VINYÂSA
Vinyâsa és una paraula del sànscrit que fa referència al moviment de les extremitats del cos. El mot també significa arranjament i combinació.

Aquesta és una pràctica de postures de yoga en moviment, on el més habitual avui en dia és utilitzar com a pràctica principal la coneguda seqüència de la Salutació al Sol. 

A la nostra escola volem distanciar-mos d'aquesta moda ja que considerem que els moviments sagitals d'aquesta famosa seqüència no són beneficiosos per a tothom, especialment a la nostra societat actual, tan accelerada i estressada.

El VINYASA que et proposem va més enllà del yoga. Fent us dels últims descobrients en el camp de l'anatomia i de la neurologia, Carles Romero, el nostre professor, mos acompanya en una rica pràctica de moviments on lentitut i sensacions es combinen. L'atenció (pratyahara i dharana) es posa en elements del cos com ara els ossos, els fluits corporals, les cavitats... El moviment es converteix així en un procès de millora de la salut i no en una font de desgast o sobreestimulació. 

Aquesta manera de moure's atura la ment dispersa i ens facilita endinsar-mos en la meditació.


YOGA   TERAPÈUTIC
L’ús terapèutic del yoga i la investigació en aquest camp començà a finals del segle XIX. Des d’aleshores s’han publicat milers d’estudis, alguns d’ells en prestigioses universitats com Hardvard, mostrant els beneficis qué el yoga té sobre la nostra salut física i mental. 

En aquestes classes posem especial atenció en les alteracions de la salut de les persones participants. Per això es tracta d'una pràctica prou personalitzada. 

Durant el curs anem aprenent quins són els moviments i pràctiques que al nostre cos li van bé per a millorar la seua salut i també anem coneixent alguns dels estudis abans esmentats. Aquestes són unes classes on esdevé imprescindible tornar a escoltar el cos, per a així poder entendre'l. En les sessions de YOGA TERAPÈUTIC aprenem, experimentant, sobre el disseny i la fisiologia del cos humà. 

El ritme d’aquestes sessions acostuma a ser lent; convida a escoltar el cos per a identificar les tensions que originen el malestar i a poc a poc anar alliberant-les.


MINDFULNESS   ·   ATENCIÓ PLENA
La finalitat del yoga és aplegar a l'estat meditatiu. Mindfulnes, paraula anglesa que vol dir atenció plena, és una manera moderna d'anomenar la pràctica de la meditació. 

La meditació és quant la ment queda enfocada sense distraure's. Quan això passa el cervell es transforma, afeblint-se les connexions sinàptiques antigues. Quan meditar és un hàbit, apareixen connexiones noves entre les neurones i ací és on podem afirmar que ens estem transformant en una persona nova ja que quan el cervell canvia, canvia la nostra conducta, la manera de veure les coses, la manera de sentir-les... 

Per aquest fet la meditació avui ha esdevingut una ferramenta poderosa de salut i de creixement personal, utilitzada ja per psicòlegs i metges de tot el món. 

Aquesta pràctica, a la nostra escola, té també un enfocament terapèutic degut a les ferramentes que de l'art o de la psicologia transpersonal fa us el mestre i terapèuta Antonio Ruiz.

Si vols conèixer més sobre el yoga, la salut, el nostre equip i les activitats que oferim, visita aquest, el nostre espai web o visita'ns a nosaltres, al Carrer de Sant Rafel nº7 de Vinaròs. 

Mos encantarà atendre't.